Close

SMB Buenos Aires Berlin Plakat

© 2b4.design / Stefan Berchtold

SMB – Staatliche Museen zu Berlin – Buenos Aires – Berlin, Gestaltung © 2b4.design / Stefan Berchtold